З питань співпраці звертайтеся - [email protected]

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление LASERTAG FEDERATION LASERTAG FEDERATION 08.11.2016 в 00:02.

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
 • Автор
  Сообщения
 • #600
  LASERTAG FEDERATION
  LASERTAG FEDERATION
  Участник
  • Offline

   1.1. Членство в Федерації.
   1.1.1. Членство в Федерації є індивідуальним та фіксованим.
   1.1.2. Індивідуальними членами Федерації має право бути особа віком від 14 років, яка визнає мету, завдання та Статут Федерації, сприяє їх реалізації та виконанню, бере участь в діяльності Федерації та сплачує членські внески. Це можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни, які перебувають в Україні на законних підставах, та визнають статут Федерації.
   1.1.3. Звання «Почесний член Федерації» отримують особи, які зробили вагомий внесок в досягненні основної мети діяльності Федерації чи реалізації її завдань. Засновники Федерації є «Почесними членами Федерації».
   1.1.4. Звання «Почесний член Федерації» присвоюється назавжди, проте особа в разі моральної чи матеріальної шкоди Федерації або за дії що дискредитують її авторитет, рішенням Президії Федерації може бути позбавлена цього звання.

   1.2. Члени Федерації мають право:
   1.2.1. Обирати та бути обраними до всіх виборних органів Федерації згідно статуту.
   1.2.2. Вносити свої пропозиції, брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Федерації.
   1.2.3. Вільно виходити з членів Федерації.
   1.2.4. Отримувати повну інформацію про діяльність Федерації.
   1.2.5. Висловлювати думку, відмінну від думки більшості.
   1.2.6. Брати участь в усіх заходах, що організовує та проводить Федерація, у відповідності до свого віку та стану здоров'я.
   1.2.7. Доручати Федерації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети та завдань Федерації.
   1.2.8. Звертатись до керівних органів Федерації із запитами і пропозиціями щодо Статутної діяльності.

   1.3. Всі члени Федерації зобов'язані:
   1.3.1. Визнавати статут Федерації і діяти відповідно до його засад.
   1.3.2. Брати активну участь у роботі Федерації.
   1.3.3. Виконувати рішення керівних органів або вийти з членів Федерації.
   1.3.4. Сплачувати членські та інші внески в установленому порядку та розмірах. Порядок сплати та розміри членських та інших внесків встановлюються Президією Федерації.
   1.3.5. Вести здоровий спосіб життя та сприяти його розповсюдженню; підвищувати власну майстерність.
   1.3.6. Своїми вчинками не підривати авторитет Федерації.
   1.3.7. Виважено ставитись до інших членів Федерації незважаючи на їх відмінні політичні, релігійні чи інші погляди.
   1.3.8. Дотримуватись морально – етичних принципів Федерації, прийнятих за рішенням Президії Федерації, не вести діяльність, що їм суперечить.
   1.3.9. Письмово повідомляти Президію Федерації про вихід з членів Федерації за 10 (десять) днів до виходу.
   1.4. Прийом в члени Федерації здійснюються Президією Федерації. Федерація веде поточний облік своїх членів і в установлених Президією терміни та формі, подають дані до Президії. Окрема особа за будь-якої причини може стати членом Федерації, безпосередньо звернувшись до Президії в письмовій формі і заповнивши анкету.
   1.5. Члени Федерації можуть вільно вийти з неї на підставі письмової заяви, поданої до Президії Федерації.
   1.6. Члени Федерації не відповідають за її зобов'язаннями, Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
   1.7. Примусове позбавлення членства в Федерації може наступити згідно рішення Президії Федерації за невиконання вимог Статуту. Рішення Президії Федерації є обов'язковим. Оскаржити рішення Президії Федерації про позбавлення членства можна письмовим зверненням до вищого керівного органу Федерації.
   1.8. Членство припиняється:
   1.8.1. При добровільному виході зі складу Федерації на підставі усної чи письмової заяви;
   1.8.2. У випадку виключення з Федерації за рішенням керівних органів Федерації за порушення Статуту або за дії, що завдали моральну чи матеріальну шкоду Федерації або підривають її авторитет, невиконання рішень керівних органів Федерації.
   1.8.3. За несплату вступних, членських та інших внесків передбачених для членів Федерації.
   1.9. Підстави для виключення з членів Федерації:
   1.9.1. Неодноразові порушення Статуту.
   1.9.2. Вчинки чи діяння, які Президія визнає несумісним з метою та завданнями Федерації, які його компрометують чи завдали моральної чи матеріальної шкоди.
   1.9.3. Не прийняття участі у діяльності Федерації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців.
   1.9.4. Несплати членського внеску.
   1.9.5. Порушення норм, правил, інструкцій та внутрішніх розпоряджень Федерації одноразових або систематичних.

   • Тема изменена 7 года/лет, 5 мес. назад пользователем WOLF WOLF.
   • Тема изменена 7 года/лет, 5 мес. назад пользователем WOLF WOLF.
   • Тема изменена 7 года/лет, 5 мес. назад пользователем Псих Псих.
  Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)

  Тема «ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ» закрыта для новых ответов.